Kuukauden blogi: Jokihelmen opisto

Kevättervehdys Sinulle!

Mitä Sinulle kuuluu?

Olemme eläneet yli kaksi vuotta koronapandemian alla ja säätäneet opistojen toimintaa eri rajoitteiden ja suositusten mukaan. Korona on varmasti huolestuttanut meitä kovasti.  Osa on sen sairastanut ja nyt rajoitusten poistuessa, sen tulee sairastamaan yhä useampi. Kursseilla on erittäin tärkeää toimia terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä jatkossakin. Nyt alkuvuodesta Meri-Pohjolan opistopiirin alueella olemme saaneet olla lähiopetuksessa useilla paikkakunnilla, mistä olemme kiitollisia. Iloa tuottavat myös uudet hybridi-, verkko- ja etäopetuskurssit. Tekniikan monipuolinen hyödyntäminen on varmasti tullut jäädäkseen ja uskon, että etäopetuksella voimme saavuttaa myös uusia kurssilaisia kuntarajat ylittäen läheltä ja kaukaa.

Turvallisuuden tunnettamme on järkyttänyt Ukrainan sodan alkaminen ja se on voinut herättää keskustelua myös kursseilla. Sota Euroopassa on monelle uusi ja lähelle tuleva pelottava asia. Sen vuoksi yhteisöllisyyden kokemus ja asioiden yhdessä pohtimisen merkitys on korostunut. Kansalaisopiston kurssille osallistuminen voi olla joillekin kurssilaisille todella tärkeä sosiaalisten kontaktien ja saman kiinnostuksen omaavien kohtaamispaikkana tai hetkeksi irrottautumisen keinona raskaiden uutisten tulvalta. Ollaan toistemme tukena, turvana, keskustellaan ja toteutetaan itseämme meille rakkaiden asioiden parissa, sillä ne auttavat meitä jaksamaan huolien ja uhkien keskellä. Itsestä ja omasta hyvinvoinnista huolenpito on yhtä tärkeää kuin toisista huolenpito!

Vapaan sivistystyön ja taiteenperusopetuksen kurssit ovat merkityksellisiä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, luovuuden ja elämänilon edistämisessä

Kansalaisopistot ovat oppilaitoksia.  Vapaan sivistystyön ja taiteenperusopetuksenkurssisisällöt ja tavoitteet ohjaavat kurssien toiminnan suuntaa. Jokainen kurssilainen tulee paikalle omien kiinnostuksen kohteiden, toiveiden ja tarpeiden kanssa. Jokainen opettaja ja kurssilainen tuo mukanaan omaa osaamistaan, persoonallisuuttaan ja elämäntilannettaan. Näistä kaikista rakentuu ainutlaatuisia kokonaisuuksia, joilla voi olla yksilöille sanoin kuvaamattoman suuria merkityksiä oman hyvinvoinnin kannalta.

Ihmisen toimintakyky ja hyvinvoinnin kokemus on laaja ja muuttuva kokonaisuus. Voimme edistää omaa terveyttämme ja fyysistä toimintakykyämme mm. liikunnan, tanssin, rentoutumisen ja levon sekä monipuolisen ruokavalion keinoin. Kognitiivinen toimintakykymme lisääntyy uusien tietojen ja taitojen oppimisen, oivallusten ja muistin kehittämisen kautta. Näillä molemmilla toimintakyvyn alueilla on suuri vaikutus arjessa toimimisessa kaikissa elämäntilanteissa, on sitten nuorempi tai vanhempi ihminen. Kun arkea kohtaa erilaiset haasteet esim. ulkopuolelta tuleva uhka, on tärkeää löytää fyysistä ja kognitiivista toimintakykyä tukevia ja hyvinvoinnin kokemusta lisääviä asioita omaan elämäänsä.

Psykososiaalisen toimintakyvyn edistäminen tulee usein ”kaupanpäällisenä” kansalaisopiston kursseilla. Tyytyväisyys omaan elämään lisääntyy mielekkään ja iloa tuottavan tekemisen kautta. esim. yksilön mielihyvän ja onnistumisen kokemukset oman tekemisen, toisten tekemisestä nauttimisen tai yhteisten kokemusten jakamisen kautta. Kansalaisopistoissa opiskelee eri-ikäisiä, mikä lisää sosiaalisten kontaktien rikkautta. Osallisuus ja yhteisöllisyys saman kiinnostuksen omaavien kanssa lisäävät tutkitusti yksilöiden hyvinvoinnin kokemuksia. Myös palautumisen edistäminen kuormittumista aiheuttavista tekijöistä mm. stressistä, huolista ja peloista vaatii itselle merkityksellisten asioiden tekemistä ja arjen pieniä irtiottoja, joita voi syntyä yksittäisillä kurssikerroilla. Elämänhallittavuus ja merkityksellisyys korostuvat kriisien ja uhkien alla. Tällöin yksi keino asioiden jäsentämiseen on itsensä ilmaiseminen taito- ja taideaineissa esim. musiikin, tanssin, käsillä tekemisen, sanataiteen, kuvataiteen tai liikkumisen keinoin. Elämyksellisyys ja kulttuurin kokeminen itse tekemällä tai yleisönä olemalla lisäävät viihtyvyyttä ja elämänsisältöjä.

Vapaan sivistystyön ja taiteenperusopetuksen keskeinen tavoite on järjestää laadukkaita ja monipuolisia oppimismahdollisuuksia eri-ikäisille jokaisessa Suomen kunnassa. Mahdollisuus omaehtoiseen ja vapaaseen itsensä kehittämiseen lisää motivaatiota ja kirkastaa omaa ajatusta siitä, mitä haluaa kokeilla ja saavuttaa omassa elämässään. Elinikäinen oppiminen ja kansalaisopiston kurssien monipuoliset kurssisisällöt antavat eväitä niin omiin kuin työelämän tarpeisiin ja odotuksiin vastaamisessa. Osaamisperusteisuus on vahvasti tulossa myös vapaan sivistystyön kurssikuvauksiin ja laajuuksiin sekä mahdollisuuteen hankitun osaamisen tunnistamiseen mm. työelämää ja jatko-opintoja varten. Olemme uusien mahdollisuuksien äärellä.

Elämme kauniin ja aurinkoisen kevättalven aikaa

Nyt on hetki suunnata yhdessä katseita tulevaisuuteen ja ensi lukuvuoteen. Tulevaisuususkomme on vahva, kansalaisopistoja tarvitaan ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, luovuuden ja elinikäisen uuden oppimisen mahdollistajina juuri nyt ja tulevaisuudessa. Lisäämme toimintamme kautta kuntien ja alueemme ihmisten elinvoimaa monipuolisen kurssitarjontamme avulla. Ottakaamme tämä positiivisena haasteena ja mahdollisuutena luoda innostavia, terveyttä ja hyvinvointia monipuolisesti edistäviä kursseja omien opistojemme tarjontaan. Verkostoidutaan, jaetaan ja jalostetaan ideoita yhdessä, koska siinä on valtavasti voimaa.

Jokihelmen opiston vision mukaisesti toivotan Teille kaikille Iloa, hyvinvointia, sivistystä ja elämyksiä!

Oulaisissa 16.3.2022 Anu Hultqvist, Jokihelmen opiston rehtori