Kuukauden blogi: Suomi on digitalisaation kärkimaa

Suomi on sijoittunut ensimmäiseksi Euroopan unionin digitalisaatiovertailussa (ficom.fi), mikä on erittäin merkittävä saavutus ja josta on syytä olla ylpeä. Samalla se kertoo, että Suomi on panostanut viime vuodet oikeisiin asioihin ja nähnyt yleisen kehityssuunnan suuressa kuvassa. Mutta kuten usein merkittävissä saavutuksissa, emme saa tyytyä tähän, vaan meidän tulee kulkea ahkerasti ja määrätietoisesti eteenpäin digitalisaation polulla.

Työskennellessäni viimeiset reilut kolme vuotta Meri-Pohjolan Opistopiirin digihankkeissa olen päässyt seuraamaan digitalisaation ja digitaitojen monipuolista ja vaikuttavaa kehitystä. Meri-Pohjolan Opistopiirin digihankkeissa teemme hienoa yhteistyötä edistäessämme alueen kansalaisten digitaitoja ja digikehitystä yli kunta- ja organisaatiorajojen.

Digihankkeiden myötä minulle on muodostunut erinomainen näkemys alueemme digitaitojen ja digitalisaation tasosta. Työssäni olen myös huomannut, mitkä ovat alueen suurimmat haasteet ja minkälaisista digitaidoista on puutetta.

Parasta työssäni on ollut se, kun olen saanut ns. ”vapaat kädet” -mandaatilla löytää ja kehittää oikeat ratkaisut alueen digitaitojen vahvistamiseen. Hankkeen raamit ja ohjausryhmän ohjeistus ja ohjaus ovat tietysti kokoajan työni tukena. Tämä on mahdollistanut sen, että olemme saaneet hankkeissa mahdollisuuden kokeilla uusia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.

DIGITTÄÄ-hankkeessa tavoitimme yli 20 000 avuntarvitsijaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Digikärpäsen Puremat-hankkeen digikoulutuksiin osallistui 527 alueen opettajaa. Digikärpäsen Puremat-hankkeessa vahvistettiin ja monipuolistettiin opetushenkilöstön kykyä käyttää digitaalisia työkaluja omassa työssään sekä lisättiin ymmärrystä digitalisoituvasta työ- ja oppimisympäristöstä.

Edelleen tilanne on se, että iso osa ihmisistä tarvitsee yhä kipeästi apua digiasioissa ja -asioinnissa. Tämä on asia, joka ei ole heti poistumassa, sillä kaikki palvelut digitalisoituvat enenevissä määrin, samalla kun laitteista tulee koko ajan teknisempiä ja väestörakenne vanhenee.

Valtion rahoittamat hankkeet kuten DIGITTÄÄ- ja Digikärpäsen Puremat-hankkeet ovat olleet tärkeässä roolissa. Ne tavoittivat parhaiten juuri eniten apua tarvitsevia kansalaisia. Tärkeää olisi saada mukaan myös yksityinen sektori, sillä juuri heidän avulla toiminnasta saadaan myös liiketaloudellisesti kannattavaa ja jatkuvaa, mikä tukee kestävää, positiivista kehitystä, josta kaikki tahot hyötyvät.

Terveisin,

Omar Ikni
omar.ikni@eduouka.fi
Projektikoordinaattori
http://www.taivashanke.net

https://ficom.fi/ajankohtaista/uutiset/suomi-karkisijalla-eun-digitalisaatiovertailussa/