Digikärpäsen puremat

Hankkeessa vahvistetaan ja monipuolistetaan opetushenkilöstön kykyä käyttää digitaalisia työkaluja omassa työssään sekä lisätään ymmärrystä digitalisoituvasta työ- ja oppimisympäristöstä. Opetushenkilöstöä koulutetaan ajankohtaisilla ja laadukkailla digikursseilla ja -luennoilla.

Opetushallitus myönsi avustusta hankkeelle 90 000 €.

Digikärpäsen Puremat-hankkeen loppuselvitys.