Digittää

Tiedon hallinnan, elinikäisen oppimisen vuorovaikutuksen sekä itsensä johtamisen taidot korostuvat digiajassa. DIGITTÄÄ -hankkeessa järjestetään kansalaisten digitaitoja lisäävää ja heikkoja perustaitoja vahvistavaa koulutusta, jolla autetaan kahden maakunnan asukkaita hankkimaan digiosaamisen perustaitoja. Näin pienennetään yli 600 000 heikot digitaidot omaavan suomalaisen joukkoa. Hankkeella edistetään kansalaisten työnsaantia ja vahvistetaan kansallista kilpailukykyä. Digitaidot ovat hyvää vauhtia muodostumassa kansalaisten perustaidoksi nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa. On tärkeää, että kuntalaiset pidetään mukana tässä kehityksessä.

Opetushallitus myönsi avustusta DIGITTÄÄ-hankkeelle 200 000 €.