KETTERÄ

Turvallinen Johtamisen kehittäminen – Tulevai­suuden osaaminen Meri-Pohjolan opisto­piirissä.

Meri-Pohjolan opistopiirin kansalaisopistot laativat opistoille yhteisen kehittämissuunnitelmanpohjan, jonka jokainen opisto muokkaa omia tarpeita vastaavaksi. Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan tiivis yhteys opistojen omistajayhteisöjen kuntastrategioihin, joissa on määritelty kunnan perusperiaatteet hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Osaaminen ja sen johtaminen ovat tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista ja tulevaisuuden kunnan tulevaisuuden rakentamista. Meri-Pohjolan opistopiirin henkilöstön voimavarojen kehittäminen perustuu kuntien tulevaisuuden tarpeisiin. Opistoissa tunnistetaan muutostarpeet, jotka edellyttävät henkilöstön osaamisen uudistamista ja työyhteisön toiminnan kehittämistä sekä vahvoja työyhteisötaitoja. Edellisten lisäksi koulutusta järjestetään myös itsensä johtamiseen, mikä on tämän päivän keskeinen työelämän osaamisvaatimus.

Opetushallitus myönsi valtionavustusta hankkeelle (71/385/2019) 67 150 €.