ONNO

Osaaminen näkyväksi, näkymätön osaamiseksi. Opetushallituksen rahoittama hanke yhteistyössä Lapin ja Meri-Pohjolan opistopiirien, Järvi-Saimaan kansalaisopiston ja Sipoon opiston kanssa. Hanketta hallinnoi Tornion kansalaisopisto. 

Hankkeen tarkoituksena on tuoda näkyväksi jo hankittua osaamista, kehittää opistojen opettajien ymmärrystä ja tietoisuutta osaamisperusteisuudesta sekä kehittää heidän ammattitaitoaan vastaamaan tulevaisuuden opetustyön vaatimuksia. Opettajien osaamisen tunnistamisen lisäksi tärkeää on myös oppilaiden taito tunnistaa omaa osaamistaan. Kansalaisopistojen opintojen vieminen Koski-tietovarantoon on pian mahdollista, jolloin opistoissa suoritettavat opinnot tulevat nykyistä paremmin näkyviksi.

Hanke päättyy 31.12.2022.