PSMK

Puolen Suomen Monisivistyspalvelujen Kehittämishanke.

Hankkeessa luodaan alueellinen suunnitelma tasavertaisesta tpo-oppimispolusta yhteistyössä eri tpo-toimijoiden kanssa. Tavoitteena tasa-arvoisen taiteen perusopetuksenkehittäminen puolen Suomen alueelle. Hankkeen tavoitteina ovat myös kokonaisvaltaisen koulupäivän kehittäminen ja ekososiaalisen sivistystietoisuuden lisääntyminen kansalaisopistopalveluissa. Opistoissa lisääntyy digiosaamisen ohella myös ihmiskeskeisyys ja asiakasymmärrys.

Opetushallitus myönsi valtionavustusta hankkeelle 98 600 euroa.

Taiteen perusopetuksen kehittämissuunnitelma

Lataa Taiteen Perusopetuksen Kehittämissuunnitelma ja Visio 2025.pdf

Pilottiraportti, Taidemaistia kouluun

Lataa Taidemaistiaisia Kouluun Pilottiraportti.pdf

Taiteen perusopetus Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/3665315193527031

PSMK-hankkeen Tullaan tutuksi -teemahaastattelut 20 alueen opistossa.