PST PST 3

Puolen­Suo­men­Tekijät Paranta­mas­sa­ Suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ­Tai­deo­saamista (PST PST 3).

Hankkeessa tuetaan opistojen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöön ottamista sekä opetussuunnitelmien mukaisen toimintakulttuurin juurruttamista tpo-opintoihin. Uusi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2018 ja se toi mukanaan muutoksia pedagogiikkaan. Hankkeessa järjestetään koulutusta mm. musiikinopetuksen pedagogisiin sisältöihin, pedagogiseen kuunteluun ja arviointiin liittyen. Koulutukset tarjotaan taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen musiikinopettajille sekä kuorojen vetäjille.

Hankkeessa järjestetään prosessimaista koulutusta erityisesti teknisen työn opetukseen. Koulutuksella vahvistetaan olemassa olevia taitoja ja opitaan uusia taitoja huomioiden mm. kestävä kehitys, uusvanhat tiedot ja taidot, digitekniikka ja trendit Suomessa sekä ulkomailla.

Opetushallitus myönsi valtionavustusta hankkeelle 73 000 €.