JODY – Jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Hankkeella lisätään ja vahvistetaan kaikkien kansalaisopistojen toimintaan osallistuvien digitaitoja sekä tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet medialukutaidon kehittämiseen ja tietoturvan lisäämiseen. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Järvi-Saimaan kansalaisopisto, Pudasjärven kansalaisopisto, Sipoon opisto, Suomenselän kansalaisopisto, Tornion kansalaisopisto ja Oulu-opisto. Hanketta rahoittaa JOTPA, jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Hankkeen toimintaa toteuttavat mm. yhteistyökumppaniopistoista valitut digiduunarit. Digiduunarit toteuttavat alueellaan koulutusta etä – ja lähiopetuksena. Digiduunareiden koulutukset käynnistyvät asteittain vuoden 2023 alusta alkaen. Tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin, kun koulutukset käynnistyvät. Hankkeen toiminnasta tiedotetaan lisää myös Meri-Pohjolan opistopiirin verkkosivuilla.

Tavoitteet:

Tavoite 1 (50/250)

Tieto- ja viestintäteknologiataitojen elinikäinen oppiminen

– Tavoitteena on lisätä oppilaitosten koulutuksellista tasa-arvoa sekä tasapuolista mahdollisuutta kehittää tietoteknisiä taitoja.
– Tavoitteena on myös taata tasa-arvoinen oppiminen paikasta ja ajasta riippumatta.
– Tavoitteena on lisätä kansalaisopistotoimintaan osallistuvien valmiuksia ymmärtää, hyödyntää ja hallita verkossa olevaa tietoa opetuksessa, sekä omien opetusmallien ja -tapojen vahvistaminen ja päivittäminen pedagogisesti ja tietoturvallisesti digiaikaan.
– Tavoitteena on löytää uusia kansanryhmiä, jotka ovat jääneet heikompaan asemaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä.

Tavoite 2 (100/400)

Medialukutaito

– Tavoitteena on vahvistaa työikäisten kansalaisten ja erityisryhmien kriittistä medialukutaitoa.
– Tavoitteena on herättää keskustelua siitä, mitä medialukutaito tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeä taito.
– Tavoitteena on vahvistaa taitoa kehittää, lukea, ymmärtää, tulkita ja arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä.
– Tavoitteena on tuoda esiin monenlaisia haittavaikuttamisen ja harhaanjohtavan tiedon tuottamisen tapoja verkkoympäristöissä sekä myös vinkkejä, millä tavoin mediankäyttäjä voi tunnistaa esimerkiksi propagandan, näennäistieteen tai trollisisällöt verkon informaatiotulvasta.
– Tavoitteena on ohjata ajattelemaan ja pohtimaan medialukutaidon merkitystä omassa arjessa, työssä ja nykyisessä maailmankuvassa, sillä medialukutaito käsittää myös taidon tuottaa mediasisältöjä itse erilaisiin tarkoituksiin ja viestiä median kautta.

Tavoite 3 (50/300)

Tietoturvana terävöittäminen ja digiosallisuuden lisääminen yleisesti ja erityisesti opistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille.

– Tavoitteena on nostaa oppilaitosten tietoturva tietämystä ja laatia tietoturvaa parantavia käytänteitä ja toimintamalleja oppilaitoksissa.
– Tavoitteena on myös herättää keskustelua tietoturvan tärkeydestä, niin henkilökohtaisella- kuin myös organisaation tasolla.
– Tavoitteena on, että jokainen oppilaitos määrittelee oman tietoturvapolitiikkansa.
– Tavoitteena on vahvistaa oppilaitosten henkilöstön tietoturvallista työskentelyä.
– Tavoitteena on tietoturvan laaja-alainen ja kestävä vahvistaminen nopeasti digitalisoituvassa oppilaitoskentässä.

JODY hankkeen maksuttomat koulutukset:

KurssiSisältöAlueOpettajaOsaamistavoiteArviointiKesto ja laajuusIlmoittautuminen
Digin alkeiskurssiAlkeiskurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähän aikaisempaa kokemusta tietokoneen käytöstä ja internetistä. Kurssi on suunniteltu rauhallisesti ja loogisesti eteneväksi oppipoluksi, jossa lähdetään digin perusteista liikkeelle. Oppitunti kerrallaan syvennytään erilaisiin teemoihin ja asiakokonaisuuksiin mm. tietoturva, Internet ja medialukutaito.Meri-Pohjolan OpistopiiriOmar Ikni (etunimi.sukunimi@eduouka.fi)Kurssin suoritettuaan opiskelija tunteet enemmän varmuutta toimiessaan tietokoneen kanssa. Hän tunteet tietokoneen ja internetin perustermistöä ja perustoiminta logiikkaa paremmin. Opiskelija tietää mitä tietoturva on ja osaa tunnistaa tietoturvan kannalta uhkaavia tilanteita. Kurssin myötä opiskelijan medialukutaito vahvistuu ja hän osaa etsiä tietoa Internetistä.hyväksytty/ hylätty6 oppituntia, (6*45 min). Opintopisteisiin lasketaan opetustunnit ja itsenäinen työskentely. 0.5 op. Vepsän kylä 23.1.2023-20.2.2023

Raahe
9.2.2023-16.3.2023


Oulu
18.4.2023-2.5.2023
Digin peruskurssiPeruskurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo jonkin verran aikaisempaa kokemusta tietokoneen käytöstä, internetistä ja/tai älylaitteista. Kurssi on suunniteltu vahvistamaan ja syventämään jo hankittuja perustaitoja (kurssi on hyvää jatkoa alkeiskurssin käyneille). Kurssi on suunniteltu johdonmukaisesti eteneväksi oppipoluksi, jossa käydään läpi ja opetellaan tärkeitä ja hyödyllisiä digitaitoja. Oppitunti kerrallaan syvennytään erilaisiin teemoihin kunten esim. tietoturva ja medialukutaito.Pohjois-Pohjanmaa / OuluOmar Ikni (etunimi.sukunimi@eduouka.fi)Kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa varmuutta toimiessaan tietokoneen kanssa. Hän hallitsee tietokoneen perustermistöä ja perustoiminta logiikkaa hyvin. Opiskelija hallitsee tietoturvan perusteet ja osaa tunnistaa ja toimia tietoturvan kannalta uhkaavissa tilanteissa. Kurssin myötä opiskelijan medialukutaito on parantunut ja hän käyttää tietokonetta ja internettiä monenlaiseen arjen asiointiin ja kommunikointiin.hyväksytty/ hylätty6 oppituntia, (6*45 min). Opintopisteisiin lasketaan opetustunnit ja itsenäinen työskentely. 0.5 op. 
Sähköiset asiointipalvelutSähköiset asiointipalvelut – kurssi on sinulle, jolle sähköisten asiointipalveluiden käyttö on uutta. Kurssilla käymme läpi yleisempiä ja käytetyimpiä sähköisiä asiointipalveluita. Kurssin puitteissa ei ole tarkoitus hoitaa asiointia, vaan tutustumme palveluiden tarjoajiin sekä heidän tarjoamiin palveluihin yleisesti, ja mahdollisesti käytettävissä olevien koe tunnuksien ja ohjeiden avulla.Pohjois-Pohjanmaa / OuluOmar Ikni (etunimi.sukunimi@eduouka.fi)Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet itsenäiseen asiointiin.Kurssilla tutustutaan erilaisiin tunnistautumismenetelmiin. Kurssilla tutustutaan pääasiassa julkishallinnon sähköisiin palveluihin ja muihin erilaisiin yleishyödyllisiin sähköisiin palveluihin. Kurssilla painotetaan tietoturvallista asiointia.hyväksytty/ hylätty6 oppituntia, (6*45 min). Opintopisteisiin lasketaan opetustunnit ja itsenäinen työskentely. 0.5 op. 
Sosiaalinenmedia tutuksiSosiaalinen media tutuksi – kurssilla tutustutaan someen, eli sosiaaliseen mediaan. Kurssilla tutustutaan useisiin eri palveluihin ja sovelluksiin. Kurssilla perehdytään myös, miten kussakin palvelussa toimitaan ja miten niiden asetuksia säädetään mieluisiksi.Pohjois-Pohjanmaa / OuluOmar Ikni (etunimi.sukunimi@eduouka.fi)Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet itsenäiseen sosiaalisisenmedian palveluiden käyttämiseen. Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvä yleisnäkemys eri sosiaalisen median palveluista ja niiden käyttötarkoituksesta. Kursilla on tarkoitus luoda tili ja harjoitella perusasioita ja -toimintoja. Kurssin käytyään opiskelija osaa tehdä some päivityksiä eri alustoilla.hyväksytty/ hylätty6 oppituntia, (6*45 min). Opintopisteisiin lasketaan opetustunnit ja itsenäinen työskentely. 0.5 op.
Huvia ja hyötyä netistäHuvia ja hyötyä netistä – kurssilla tutustutaan internetin huvi ja hyöty puoleen. Internet tarjoaa loputtomasti ajanvietettä. Sieltä löytyy jokaiselle jotain. Kurssilla tutustutaan erilaisiin helposti saavutettaviin huvi ja hyöty mahdollisuuksiin.Pohjois-Pohjanmaa / OuluOmar Ikni (etunimi.sukunimi@eduouka.fi)Kurssin tavoitteena on vahvistaa osallistujien medialukutaitoa. Kurssin käytyään osallistuja osaa etsiä ja tutkia tietoa eri lähteistä mediakriittisesti.hyväksytty/ hylätty6 oppituntia, (6*45 min). Opintopisteisiin lasketaan opetustunnit ja itsenäinen työskentely. 0.5 op.
Oma älylaite tutuksiKurssi on suunniteltu rauhallisesti ja loogisesti eteneväksi oppipoluksi, jossa lähdetään perusteista liikkeelle. Tapaamiskerroilla syvennytään erilaisiin älylaitteen toimintoihin ja ominaisuuksiin. Kurssi soveltuu hyvin eri tasoisille oppijoille. Etukäteen ei siis tarvitse osata mitään. Oma laite mukaan sillä tarkoituksena on, että opit käyttämään juuri sitä omaa laitettasi tietoturvallisesti.Pohjois-Pohjanmaa / OuluOmar Ikni (etunimi.sukunimi@eduouka.fi)Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee enemmän varmuutta toimiessaan oman älylaitteen kanssa. Hän tuntee älylaitteiden perustermistöä ja perustoiminta logiikkaa paremmin. Opiskelija tuntee älylaitteiden tietoturvaa ja osaa tunnistaa tietoturvan kannalta uhkaavia tilanteita. Kurssin myötä opiskelijan medialukutaito vahvistuu ja hän käyttää älylaitetta monenlaiseen arjen asiointiin ja kommunikointiin.hyväksytty/ hylätty6 oppituntia, (6*45 min). Opintopisteisiin lasketaan opetustunnit ja itsenäinen työskentely. 0.5 op. Raahe
9.2.2023-16.3.2023


Oulu
18.4.2023-2.5.2023
Mennään InternettiinKurssilla tutustutaan Internettiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kursilla lähdetään perusteista, mikä on Internetti? ja miten se toimiii? Kursille osallistujan on hyvä olla käyttänyt tietokonetta jo jonkin verran. Oppitunti kerrallaan syvennytään erilaisiin teemoihin ja asiakokonaisuuksiin mm. tietoturva, tiedonhaku, medialukutaito.Pohjois-Pohjanmaa / OuluOmar Ikni (etunimi.sukunimi@eduouka.fi)Kurssin tavoitteena on tutustua internetin laajaan maailmaan ja miten se toimii. Kurssin käytyään opiskelija tuntee internetin perustermistöä ja tietää miten internet toimii eri laitteissa. Kurssin käytyään opiskelija osaa käytäää internettiä tietoturvallisesti ja mediakriittisesti.hyväksytty/ hylätty6 oppituntia, (6*45 min). Opintopisteisiin lasketaan opetustunnit ja itsenäinen työskentely. 0.5 op. 
DigiturvallisuusKurssilla tutustutaan perusasioihin digitaalisesta turvallisuudesta. Opitaan perusasiat mitä tietosuoja ja tietoturva tarkoittavat käytännössä. Kurssi on suunniteltu rauhallisesti ja loogisesti eteneväksi oppipoluksi, jossa lähdetään digin perusteista liikkeelle. Oppitunti kerrallaan syvennytään erilaisiin teemoihin ja asiakokonaisuuksiin. Harjoitellaan erilaisilla tehtävillä. Oma älylaite mukaan.Pohjois-Pohjanmaa / OuluOmar Ikni (etunimi.sukunimi@eduouka.fi)Kurssin tavoitteena on tutustua tietoturvaan ja tietosuojaan ja miten niitä käytetään arjessa. Kurssin käytyään opiskelija tietää tietoturvan perustermistöä ja ja miten tietosuoja toimii eri laitteissa ja eri yhteyksissä. Kurssin käytyään opiskelija osaa käyttää omaa älylaitetta tietoturvallisesti.hyväksytty/ hylätty6 oppituntia, (6*45 min). Opintopisteisiin lasketaan opetustunnit ja itsenäinen työskentely. 0.5 op. Kaijonharju
Kiiminki
Oulunsalo

Kurssipalautekysely löytyy täältä.

Opetusvideoita:
Mobiili laitteella sisään Teamssiin, kun Teams on jo asennettu
Teamssin ilmaisella versiolla järjestä kokouskutsun nyt Tekeminen
Teams ilmaisella versiolla ajoitetun kokouskutsun luominen
Teamssin ilmaisella versiolla toistuvan kokouskutsun tekeminen
Live:Tapahtumiin osallistuminen
Teams luokan luominen
Teams kokoukseen meneminen. Teams ei ole asennettu kännykkään tai tabletille.
Teams kokoukseen sisälle puhelimella
Teams kokoukseen meneminen Mozillan selainta käyttäen
Tietoturva ja tekijänoikeudet
Teams kokoukseen meneminen Chromen selaimella
Google Meet kokoukseen osallistuminen
Teams kokoukseen liittyminen Chromen selaimella
Teams kokoukseen liittyminen Mozillan selaimella
GoogleKalenteri
Google Maps
Google Drive
Google Docs
Teams Livekoulutus 9.6.2020
Microsoft Teams – Livekoulutus 2.6.2020
Microsoft Teams Live 26 5 2020
Kuvan muokkaus kännykällä – Live
Teams luokkaan meneminen kirjautumatta
Teams yleiskatsaus
Sosiaalinen media live
SomeLive
Kuvan muokkaus PowerPointissa
Google Drive -linkin käyttäminen
Tietokoneen perustermistö
Sahköpostin perustermistö
Nappaimiston perustermistö
Internetin perustermistö
GoogleKuvienSynkronointi
Sovellusten lataaminen ja poistaminen
Kuvan lisäys sähköpostiin
Google Keepin Perusteet
Whatsapp Webin käyttö
Whatsappin käyttö
Whatsappin asennus
Kuvan liittäminen Facebook julkaisuun lataamalla
Facebook Live Tiedonhaku 15 4 2020
Kuvan liittäminen Facebookiin googlesta linkkaamalla
Live – Googlen Palvelut

Hyödyllisiä linkkejä:
Kansalaisopistojen liitto KoL
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Kansalaisopistot.fi » Kansalaisen digitaidot
Kansalaisopistofoorumi
Peda.net
Osallisena verkossa (maahanmuuttajat)
Perustaidot haltuun: malli maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen (2017–2020) — Soveltavan kielentutkimuksen keskus
RAS – Hyvinvointipiste NeuvoRassi
Erilaisten oppijoiden liitto ry
Väylä työhön – Nopeampia polkuja työelämään
Yhteystiedot – Ikäteknologiakeskus
SeniorSurf | Vanhustyön keskusliitto
TVT-taidot
Digi haltuun! -hanke
Digitukiverkosto – Väestörekisterikeskus
Suomidigi | Etusivu
Learn something new. Try something different. Convince yourself that you have no limits. | Seniors On-line
Digi arkeen -toimintakertomus – Valtiovarainministeriö
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Opetusmateriaalia:
www.vapaastiverkossa.fi
Verkkoluennot.fi
Graafisia materiaaleja opistojen käyttöön
Digitreenit | yle.fi
Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -koulutusmateriaali 2018
Opastusmateriaalit — SeniorSurf
Perunakellari – interaktiivisia harjoituksia koululaisille
Amok eMateriaalit :: Digipedagoginen osaaminen
DIGITAITOJA TYÖNHAKIJOILLE! – Digirasti-hanke
Materiaaleja vertaisopastajille – Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Joen Severi ry – Opi täällä!
Tietotekniikka | Vahvike
Opiskele perustietoja tietotekniikasta – ENTER ry
Tietotekniset ratkaisut – KenGuru
Edu.fi – Sosiaalisen median oppimisympäristö
Edu.fi – Tvt opetuksessa
NeptunetTietotekniikkasivusto, hyödyllistä tietokonetietoa
Digitori – linkkejä teemoittain
Ohjeita opettajille
Amok eMateriaalit :: Vaaditut digimerkit
Digituen eettinen ohjeistus
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Osaatko näppäinkomennot? Loppuiko muisti? – Testaa digitaitosi | Digitreenit | yle.fi
GERONET-tietopankki
Digiopastukset – Materiaalipankki
Digistä iloa ja hyötyä | Digistä iloa ja hyötyä | Invalidiliitto