JODY – Jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Hankkeella lisätään ja vahvistetaan kaikkien kansalaisopistojen toimintaan osallistuvien digitaitoja sekä tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet medialukutaidon kehittämiseen ja tietoturvan lisäämiseen. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Järvi-Saimaan kansalaisopisto, Pudasjärven kansalaisopisto, Sipoon opisto, Suomenselän kansalaisopisto, Tornion kansalaisopisto ja Oulu-opisto. Hanketta rahoittaa JOTPA, jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Hankkeen toimintaa toteuttavat mm. yhteistyökumppaniopistoista valitut digiduunarit. Digiduunarit toteuttavat alueellaan koulutusta etä – ja lähiopetuksena. Kaikki hankkeen järjestämät koulutukset löytyvät Meri-Pohjolan opistopiirin sivuilta.

Tavoitteet:

Tavoite 1 (50/250) : Tieto- ja viestintäteknologiataitojen elinikäinen oppiminen

– Tavoitteena on lisätä oppilaitosten koulutuksellista tasa-arvoa sekä tasapuolista mahdollisuutta kehittää tietoteknisiä taitoja.
– Tavoitteena on myös taata tasa-arvoinen oppiminen paikasta ja ajasta riippumatta.
– Tavoitteena on lisätä kansalaisopistotoimintaan osallistuvien valmiuksia ymmärtää, hyödyntää ja hallita verkossa olevaa tietoa opetuksessa, sekä omien opetusmallien ja -tapojen vahvistaminen ja päivittäminen pedagogisesti ja tietoturvallisesti digiaikaan.
– Tavoitteena on löytää uusia kansanryhmiä, jotka ovat jääneet heikompaan asemaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä.

Tavoite 2 (100/400): Medialukutaito

– Tavoitteena on vahvistaa työikäisten kansalaisten ja erityisryhmien kriittistä medialukutaitoa.
– Tavoitteena on herättää keskustelua siitä, mitä medialukutaito tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeä taito.
– Tavoitteena on vahvistaa taitoa kehittää, lukea, ymmärtää, tulkita ja arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä.
– Tavoitteena on tuoda esiin monenlaisia haittavaikuttamisen ja harhaanjohtavan tiedon tuottamisen tapoja verkkoympäristöissä sekä myös vinkkejä, millä tavoin mediankäyttäjä voi tunnistaa esimerkiksi propagandan, näennäistieteen tai trollisisällöt verkon informaatiotulvasta.
– Tavoitteena on ohjata ajattelemaan ja pohtimaan medialukutaidon merkitystä omassa arjessa, työssä ja nykyisessä maailmankuvassa, sillä medialukutaito käsittää myös taidon tuottaa mediasisältöjä itse erilaisiin tarkoituksiin ja viestiä median kautta.

Tavoite 3 (50/300): Tietoturvan terävöittäminen ja digiosallisuuden lisääminen yleisesti ja erityisesti opistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille

– Tavoitteena on nostaa oppilaitosten tietoturva tietämystä ja laatia tietoturvaa parantavia käytänteitä ja toimintamalleja oppilaitoksissa.
– Tavoitteena on myös herättää keskustelua tietoturvan tärkeydestä, niin henkilökohtaisella- kuin myös organisaation tasolla.
– Tavoitteena on, että jokainen oppilaitos määrittelee oman tietoturvapolitiikkansa.
– Tavoitteena on vahvistaa oppilaitosten henkilöstön tietoturvallista työskentelyä.
– Tavoitteena on tietoturvan laaja-alainen ja kestävä vahvistaminen nopeasti digitalisoituvassa oppilaitoskentässä.

JODY – hankkeen koulutukset löytyvät Meri-Pohjolan opistopiirin kalenterista. Kalenteria päivitetään jatkuvasti koulutusten varmistuttua.

JODY-hankkeen koulutuskokonaisuudet on nähtävillä ePerusteisessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/toteutussuunnitelma/4573241/vapaasivistystyo/tiedot

Meri-Pohjolan opistopiirin opetusvideoita:
Teamssin ilmaisella versiolla järjestä kokouskutsun nyt Tekeminen
Teams ilmaisella versiolla ajoitetun kokouskutsun luominen
Teamssin ilmaisella versiolla toistuvan kokouskutsun tekeminen
Live:Tapahtumiin osallistuminen
Teams kokoukseen meneminen. Teams ei ole asennettu kännykkään tai tabletille.
Teams kokoukseen sisälle puhelimella
Teams kokoukseen meneminen Mozillan selainta käyttäen
Tietoturva ja tekijänoikeudet
Teams kokoukseen meneminen Chromen selaimella
Google Meet kokoukseen osallistuminen
Teams kokoukseen liittyminen Mozillan selaimella
GoogleKalenteri
Google Maps
Google Drive
Google Docs
Teams Livekoulutus 9.6.2020
Microsoft Teams – Livekoulutus 2.6.2020
Microsoft Teams Live 26 5 2020
Kuvan muokkaus kännykällä – Live
Teams luokkaan meneminen kirjautumatta
Teams yleiskatsaus
Sosiaalinen media live
Kuvan muokkaus PowerPointissa
Google Drive -linkin käyttäminen
Tietokoneen perustermistö
Sähköpostin perustermistö
Nappaimiston perustermistö
Internetin perustermistö
GoogleKuvienSynkronointi
Sovellusten lataaminen ja poistaminen
Kuvan lisäys sähköpostiin
Google Keepin Perusteet
Whatsapp Webin käyttö
Whatsappin käyttö
Whatsappin asennus
Kuvan liittäminen Facebook julkaisuun lataamalla
Facebook Live Tiedonhaku 15 4 2020
Kuvan liittäminen Facebookiin googlesta linkkaamalla
Live – Googlen Palvelut

Hyödyllisiä linkkejä:
Kansalaisopistojen liitto KoL
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Kansalaisopistot.fi » Kansalaisen digitaidot
Kansalaisopistofoorumi
Peda.net
Osallisena verkossa (maahanmuuttajat)
Perustaidot haltuun: malli maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen (2017–2020) — Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Erilaisten oppijoiden liitto ry
Väylä työhön – Nopeampia polkuja työelämään
Yhteystiedot – Ikäteknologiakeskus
SeniorSurf | Vanhustyön keskusliitto
Digi haltuun! -hanke
Suomidigi | Etusivu
Learn something new. Try something different. Convince yourself that you have no limits. | Seniors On-line
Digi arkeen -toimintakertomus – Valtiovarainministeriö
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Opetusmateriaalia:
www.vapaastiverkossa.fi
Verkkoluennot.fi
Digitreenit | yle.fi
Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -koulutusmateriaali 2018
Opastusmateriaalit — SeniorSurf
Perunakellari – interaktiivisia harjoituksia koululaisille
Amok eMateriaalit :: Digipedagoginen osaaminen
Materiaaleja vertaisopastajille – Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Joen Severi ry – Opi täällä!
Tietotekniikka | Vahvike
Opiskele perustietoja tietotekniikasta – ENTER ry
Tietotekniset ratkaisut – KenGuru
NeptunetTietotekniikkasivusto, hyödyllistä tietokonetietoa
Amok eMateriaalit :: Vaaditut digimerkit
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Osaatko näppäinkomennot? Loppuiko muisti? – Testaa digitaitosi | Digitreenit | yle.fi
GERONET-tietopankki
Digistä iloa ja hyötyä | Digistä iloa ja hyötyä | Invalidiliitto