JODY

Excel alkeet

Koulutuksen tarkemmat sisällöt päivittyvät myöhemmin,

Tehokkuutta ja tietoturvaa toimistoon

Office 365 – paketin, erityisesti sen sähköpostin ja kalenterin sekä ajanhallintatoimintojen tehokas käyttö ovat tärkeä osa hyvin sujuvaa ja tehokasta toimistotyötä. Lisäksi Microsoft Teams sovelluksen käyttö etäkokoustyökaluna sujuvasti ja varmasti on tärkeä osa nykyistä työntekoa jossa esim. hybridi työ on usein kiinteänä osana. Molempia osa-alueita tukee riittävästi hyvä tuntemus tietoturvasta ja sen vaikutuksesta toimintaan niin etätöissä kotona kuin työpaikalla. Tällä kurssilla opit hyviä käytäntöjä ja niksejä liittyen kaikkiin edellä mainittuihin osa-alueisiin.

Tietosuoja – etäluento

Kaikissa EU-maissa alettiin soveltaa henkilötietojen käsittelyä säätävää lakia 2018. Tämä tietosuoja-asetus eli GDPR vaikuttaa siis siihen, kuinka ihmisten henkilötietoja voidaan käyttää. Tällä luennolla käsitellään tietosuojaa yleisellä tasolla. Käydään läpi mitä GDPR tarkoittaa, mitä se yleisellä tasolla vaatii organisaatioilta ja miten mm. kansalaisopiston opettajan tulee asetus huomioida omassa toiminnassaan. Luennolla kerrotaan mikä kaikki on henkilötietojen käsittelyä sekä se, mitkä tiedot ovat henkilötietoja.

Canvan perusteet 2

Canva on ilmainen graafinen ohjelma selaimessa ja toimii myös mobiilisti. Kurssilla opetellaan tekemään yksinkertaisia postauksia ohjelmalla. Koulutus on samansisältöinen kuin aiemmin keväällä ollut Canvan perusteet – koulutus.

Sosiaalinen media arkielämässä ja töissä

Koulutuksessa katsotaan mikä kumma on sosiaalinen media, miten siellä ollaan ja toimitaan. Opettaja antaa vinkkejä miten hyödyntää sosiaalista mediaa työnhaussa ja arkielämässä. Valitaan muutamia sovelluksia kurssilaisten kanssa, joita käydään yhdessä tarkemmin läpi.

Taiteen perusopetuksen opinnot Koski-tietovarantoon ja ePerusteet-palveluun

Kurssi on tarkoitettu henkilökunnalle opistossa, jossa ollaan ottamassa käyttöön Koski-tietovaranto ja ePerusteet -palvelu taiteen perusopetuksessa. Miten opetussuunnitelma muutetaan osaamisperusteiseksi ja viedään ePerusteet -palveluun? Miten opiskelija kirjataan Koski-tietovarantoon? Mitä muuta uutta liittyy osaamisperusteisuuteen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen taiteen perusopetuksen yleisessä ja laajassa oppimäärässä?