Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin

Meri-Pohjolan opistopiirin kansalaisopistot järjestävät tavoitteellista tasolta toiselle etenevää taiteen perusopetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Alle kouluikäisille varhaisiän opetusta ja
opetusta aikuisille voidaan järjestää opistokohtaisesti.

Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuksia opiskella taidetta päämäärätietoisesti, pitkäjänteisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista sekä kehitetään taiteenalalle ominaista osaamista ja valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Katso Taiteen Perusopetuksen Kehittämissuunnitelma ja Visio 2025.pdf

Katso Taidemaistiaisia Kouluun Pilottiraportti.pdf

Laki taiteen perusopetuksen toteutuksesta

Taiteen perusopetuksen toteutus perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen perusopetuksesta, Opetushallituksen määräykseen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, arvioinnista ja todistukseen merkittävistä tiedoista sekä koulutuksen järjestäjän laatimaan ja hyväksymään opetussuunnitelmaan.

Opetushallitus on päättänyt uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista syksyllä 2017. Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat oppilaat, jotka ovat aloittaneet heinäkuun 2018 jälkeen. Vanhoja opetussuunnitelmia voivat suorittaa oppilaat, joiden opinnot ovat alkaneet ennen elokuuta 2018. Näitä vanhoja opetussuunnitelmia voidaan noudattaa aina 31.7.2021 asti.

Taiteen perusopetuksen yleiset tavoitteet

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen sekä oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun
edistäminen huomioimalla oppilaan yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat. Opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen, taiteesta nauttimiseen sekä omaan elinympäristöön vaikuttamiseen taiteen keinoin.

Taiteen perusopetuksen arvoperusta rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Yksilön ainutlaatuisuus ja arvokkuus, ihmisenä kasvaminen ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä, tasa-arvoisuus ja sukupuolen moninaisuus sekä vuorovaikutus muiden ihmisten ja ympäristön kanssa korostuu.

Taiteen perusopetus Meri-Pohjolan opistopiirissä

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteisiä opintoja on 300 ja teemaopintoja 200 tuntia. Tutustuminen taiteen tekemiseen aloitetaan kuvataidekoulussa, muskarissa, lastentanssissa jne. alle 7-vuotiaana, jonka jälkeen alkavat yhteiset opinnot. Teemaopinnot aloitetaan noin 12–13-vuotiaana. Opintojen kokonaiskesto on 5–7 vuotta. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia.

Meri-Pohjolan opistopiirissä tehtiin yhteistyössä eri opistojen opettajien kanssa opetussuunnitelma ” Taiteen perusopetus Meri-Pohjolan opistopiirissä”, jonka pohjalta opistot tekivät omat oppilaitoskohtaiset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat.

Taiteen perusopetusta annetaan opistopiirin opistoissa allaolevan taulukon mukaisesti (vuosi 2021). Hakutyökalulla voit etsiä tiettyä opistoa tai aihealuetta.

OpistoAihealueet
Iin kansalaisopisto (Ii)Kuvataide, käsityö, musiikki (Iin taidekoulu) (yleinen oppimäärä)
Jokihelmen opisto (Haapavesi, Oulainen, Merijärvi, Kärsämäki, Siikalatva, Pyhäntä)Kuvataide, käsityö, musiikki (yleinen oppimäärä), tanssi (yleinen ja laaja oppimäärä)
Jokilatvan opisto (Haapajärvi, Reisjärvi, Pyhäjärvi, Nivala)Kuvataide, käsityö (yleinen oppimäärä)
Kalajoen kansalaisopisto – KALAJOKI, HIMANKA (sis. myös Pahkala, Hillilä, Tomujoki), KALAJOEN MUU ALUE (Kärkinen, Mehtäkylä, Rautio, Tynkä, Rahja, Vasankari)Kuvataide, musiikkitaide, tanssitaide, teatteritaide (yleinen oppimäärä)
Kaukametsän opisto (Kajaani)Kuvataide (yleinen oppimäärä)
Kempele-opisto (Kempele)Musiikki (yleinen oppimäärä)
Lakeuden kansalaisopisto (Liminka, Lumijoki, Tyrnävä)Kuvataide (yleinen oppimäärä)
Oulujoki-opisto (Muhos, Utajärvi)Kuvataide (yleinen oppimäärä), Musiikki (yleinen- ja laaja oppimäärä)
Oulujärven kansalaisopisto (Vaala)Musiikki (yleinen oppimäärä)
Oulu-opisto (Oulun alue: Kiiminki, Ylikiiminki, Haukipudas, Oulunsalo)Lapset ja nuoret: Kuvataide, musiikki, käsityöt, tanssi, teatteritaide (yleinen oppimäärä)​
Aikuiset: Kuvataide, käsityöt ja tanssi (laaja oppimäärä)
Pudasjärven kansalaisopisto (Pudasjärvi)Musiikki (yleinen oppimäärä)
Raahe-opisto (Raahe)Kuvataide, käsityö (yleinen oppimäärä)
Sotkamon kansalaisopisto (Sotkamo, Kuhmo)Kuvataide, tanssi (Sotkamo, yleinen), kädentaidot (Kuhmo, yleinen oppimäärä)
Suomenselän kansalaisopisto (Kinnula, Lestijärvi)Käsityö (yleinen oppimäärä)
Ylivieskan seudun kansalaisopisto (Ylivieska, Alavieska, Sievi)Kuvataide, käsityö, sanataide (ei opetusta 2020–2021) teatteritaide (yleinen oppimäärä)