Koulutus

  1. Tapahtumat
  2. Koulutus

Näkymät navigointi

Tapahtuma Views Navigation

Tänään

Oppimista edistävä arviointi vapaassa sivistystyössä

ONNO - osaaminen näkyväksi, näkymätön osaamiseksi -hanke järjestää Oppimista edistävä arviointi -koulutuksen. Koulutus on osa 2 op koulutuskokonaisuutta.
Opettajat ovat halunneet koulutusta erityisesti kansalaisopiston kursseilla tapahtuvaan arviointiin ja palautteenantoon. Tällä koulutuksella pyrimme vastaamaan opettajien toiveeseen.

Digikärpäsen puremat – Canvan peruskoulutus

Canva on ilmainen ja aloittelijaystävällinen graafisen suunnittelun työkalu. Canva tarjoaa käyttöösi lukemattomia valmiita kuvapohjia, joita voit helposti muokata omiin tarpeisiisi sopiviksi. Se sisältää myös ilmaisia kuvia, fontteja ja muita graafisia elementtejä, joita voit hyödyntää kuvien suunnittelussa.

Johtaminen ja yhteisöllinen kehittäminen digiaikana

Koulutuksen tuloksena syntyy johtamisosaamiseen ja yhteisölliseen kehittämiseen toimintatapoja, materiaaleja ja hyviä käytänteitä. Johtamisen digitaidot lisääntyvät. Konkreettiset tulokset jalkautuvat käytäntöön osallistujien oppimistehtävien kautta. 

Digikärpäsen puremat – Verkkoviestijän ABC

Verkkoviestijän ABC-koulutuksen aikana paneudutaan kirjalliseen verkkoviestintään käytännössä. Koulutus on suunnattu kaikille oman työnsä ohessa kirjallista viestintää harjoittaville, myös vasta-alkajille.

Digikärpäsen puremat – Viestijän tehopäivä

Kirjallinen viestiminen on työtä, jota harjoitetaan usein oman, ja samalla muun, ydintyön ohessa.Kirjallinen viestiminen vaatii kuitenkin paitsi rutinoitumista myös aikaa ja keskittymistä.
Viestijäntehopäivä tarjoaa nimensä mukaisesti tehoa ja buustia oman työnsä ohessa kirjallista viestintää harjoittaville. Koulutus on suunnattu erityisesti jo jonkin aikaa työssään kirjoittaneille ja viestineille.

Osaamisperusteisuuden teoriasta käytäntöön

ONNO-hanke järjestää Osaamisperusteisuuden teoriasta käytäntöön liittyen kaksi koulutuspäivää. Ensimmäinen pidetään ke 9.2.2022 klo 9-13. Puheenvuoroja mm. osaamisen tunnistamisesta taideaineissa, laadunkehittämisestä ja ePerusteista. Toinen koulutuspäivä on ke 16.2.2022 klo 9-13. Puheenvuoroja mm. osaamisperusteisuuden tiekartasta, opintopisteytyksestä ja esimerkkejä opistojen opetussuunnitelmista.

Digikärpäsen puremat – MINECRAFT EDUCATION EDITION – KOULUTUS

Minecraft: Education Edition on kehitetty juuri opetuksen tarpeisiin. Maailmasta löytyvät opetukseen kehitetyt työkalut mahdollistavat mm. oman oppimisen dokumentoinnin ja kommunikoinnin tehtävätaulujen ja opashahmojen kautta. Opettaja voi lisäksi rajata oppilasryhmän käytössä olevaa aluetta.

Digikärpäsen puremat – Vaikuta sanoilla – viestijän luova työpaja

Vaikuta sanoilla - viestijän luova työpaja on suunnattu oman työnsä ohessa jo jonkin aikaa kirjallista viestintää harjoittaneille eri organisaatioiden edustajille. Koulutuksen tavoitteena on hyödyntää luovan kirjoittamisen keinoja kirjallisessa työelämäviestinnässä. Koulutus on kirjoittamisen irrottelua: tietoa ja luovaa tekemistä samassa paketissa. Se tarjoaa paitsi uusia näkökulmia myös uudenlaista innostusta omaan, työssä tarvittavaan kirjoittamiseen.

Digikärpäsen puremat – Canvan jatkokoulutus

Canva on ilmainen ja aloittelijaystävällinen graafisen suunnittelun työkalu. Canva tarjoaa käyttöösi lukemattomia valmiita kuvapohjia, joita voit helposti muokata omiin tarpeisiisi sopiviksi. Se sisältää myös ilmaisia kuvia, fontteja ja muita graafisia elementtejä, joita voit hyödyntää kuvien suunnittelussa.

Digikärpäsen puremat – Ajanhallinta ja oman työn johtaminen etätyöaikana A

Valmennusten keskeisin tavoite on pysäyttää osallistujat oivaltamaan, miten he itse johtavat itseään ja omaa työtään ja millä keinoilla he pystyvät omalla käytännön toiminnallaan vaikuttamaan työn hallinnan tunteeseensa, keskittymiseensä, työn sujuvuuteen sekä omaan jaksamiseensa ja työstä palautumiseensa — digitaalisten työkalujen mahdollisuudet ja haasteet huomioiden.

Digikärpäsen puremat – Ajanhallinta ja oman työn johtaminen etätyöaikana B

Valmennusten keskeisin tavoite on pysäyttää osallistujat oivaltamaan, miten he itse johtavat itseään ja omaa työtään ja millä keinoilla he pystyvät omalla käytännön toiminnallaan vaikuttamaan työn hallinnan tunteeseensa, keskittymiseensä, työn sujuvuuteen sekä omaan jaksamiseensa ja työstä palautumiseensa — digitaalisten työkalujen mahdollisuudet ja haasteet huomioiden.