Kuukauden blogi: Iin kansalaisopisto

Terveisiä Iijoen rannalta!

Taito- ja taideaineet vahvistavat lasten ja nuorten tunnetaitoja sekä itseilmaisua.

Iin kansalaisopistossa ja taidekoulussa opiskelee vuosittain 450-520 lasta ja nuorta. Tämä on vuositasolla 25-30% opiston kaikista ikäryhmistä.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään. Iin taidekoulussa tarjotaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista yleisen oppimäärän opetusta musiikissa, kuvataiteissa ja käsitöissä. Kansalaisopiston kursseja voi lukea hyväksi taidekoulun opintoihin.

Uutta taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa viedään Iin taidekoulussa aktiivisesti käytäntöön. Pyrimme infoamaan niin oppilaita kuin opettajiakin opetussuunnitelman sisällöistä. Päätoimiset opettajamme ovat tehneet infovideon taidekoulun musiikin opetuksesta. Opettajat ovat avainasemassa, kun yhdessä pohdimme kuinka opetussuunnitelman kokonaisuuksien osia, teemoja ja sisältöjä voi toteuttaa opetuksessa. Musiikinopettajien infovideon löydät IiVision YouTube-kanavalta Musiikin OPS

Syksystä 2021 lähtien taidekoulussa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän suorittaville musiikin oppilaille lukuvuosimaksuun kuuluvat musiikinteorian opinnot. Koska Iissä välimatkat ovat pitkät, olemme pyrkineet toiminnassa edistämään opetuksen saavutettavuutta. Musiikinteorian kurssit voi suorittaa joustavasti joko verkko-opintoina tai lähiopintoina.  Lokakuussa avasimme Musiikin teoria ja hahmotus 1 verkko-opinnot Peda.net alustalle. Osallistujia on tullut mukavasti ja Oulu-opistoltakin on muutama oppilas mukana. Ensimmäinen lukuvuosi on meillekin pilotti ja kehitämme opintoja palautteiden ja kokemusten mukaan.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista hyödyntäen kokemuksia, kehollisuutta ja eri aistien käyttöä sekä vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Oppiminen on kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi. Taiteidenvälisyys tulee keskeiseksi teemaksi ensi tammikuussa toteutettavalla workshop-viikolla. Viikon aikana opettajat eivät pidä normaaleita musiikin yksilötunteja vaan toteuttavat opetusta niin, että oppilaat pääsevät harjoittelemaan yhteismusisointia, taiteidenvälisyyttä sekä itseilmaisua.  Myös kuvataiteen ja käsityön oppilaat saavat osallistua workshopviikkoon. Taiteidenvälisyys, tunne- ja vuorovaikutustaidot, itseilmaisu sekä kestävä kehitys ovat teemoja, joita opetuksessa lukuvuoden aikana otetaan huomioon.

Iin taidekoulun kuvataiteen opetusta 1.-2. Luokkalaisille tarjotaan kahdeksalla koululla Ojakylästä Kuivaniemeen. Koulujen kuvataiteen tyhmät on suunniteltu heti koulupäivän jälkeen. Koulujen kuvataiteen ryhmät tekivät Iin Valon juhlaan marraskuussa 2020 valotaideteoksen. Teos on katsottavissa IiVision YouTube-kanavalt  Valon juhla, Taidekoulu

Kevään 2021 aikana Meri-Pohjolan opistopiirin Kokonaisvaltainen koulupäivä -hanketyöntekijä Taru Nygård järjesti yhteistyössä opettajiemme kanssa kouluille taideaineiden lyhytkursseja koulupäivän yhteyteen. Jatkamme kouluille suunnattua lyhytkurssitoimintaa resurssien puitteissa. Kouluilla toteutettavien kurssien suunnittelussa on hyödynnetty harrastamisen Suomen mallin kyselyistä esiin tulleita iiläisten lasten ja nuorten toiveita. Tavoitteena on tehdä Iin kansalaisopiston ja taidekoulun toimintaa sekä opettajia tutuksi. Lisäksi tavoitteena on madaltaa kynnystä osallistua laadukkaaseen taito- ja taideaineiden opetukseen sekä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Iin kansalaisopisto ja taidekoulu tekee yhteistyötä koulujen, Iin kunnan tuen tiimin sekä kunnan lapsi- ja perhetyöryhmän kanssa.

Koska elämme vuoden pimeintä aikaa, niin käy tutustumassa IiVision YouTube-kanavalta piano-oppilaiden Halloween-juhlat –video. Halloween-juhlat

Iin kansalaisopiston syksy on alkanut loppukesän varovaisten ilmoittautumisten jälkeen pyörimään lähes normaalisti. Kurssit ovat mukavasti täyttyneet. Iin kansalaisopiston ja taidekoulun toiminta on koettu kunnassa tärkeäksi ja aktivoivaksi. Poikkeusaikana oli tärkeää, että saimme toteuttaa opetusta ja teimme mahdollisiksi terveysturvalliset sosiaaliset kontaktit. Rajoitustoimien aikana toteutetut verkkoluennot, videoidut konsertit ja muut verkkotapahtumat tavoittivat IiVision YouTube –kanavan ja facebook-liven kautta tuhansia katsojia. Keväällä toteutetun asiakaspalautekyselyn mukaan opiston toiminta nähtiin vireänä ja uudistavana. Toki kehitettävääkin löytyi, mutta pääasiassa asiakkaat olivat tyytyväisiä toimintaamme poikkeusoloissa.

Pääsimme vidoin ja viimein, melkein 1,5 vuoden tauon jälkeen elokuussa, IlmastoAreenan oheisohjelmana järjestämään livekonsertin “Yhteinen maailmamme”. Livekonserttejamme oli odotettu! Toteutimme vanhusten viikolla 2021 hybridinä soivan luennon Oulun seudun perinnemusiikista on katsottavissa IiVision YouTube-kanavalta SOIVA LUENTO -Oulun seudun perinnemusiikkia kerrottuna ja soitettuna

Hyvää lukuvuotta kaikille ja ehkäpä tässä vaiheessa uskallamme toivottaa hyvää joulun odotusta!

Terveisin

Iin kansalaisopiston väki