Osaamisperusteisuus

ONNO

ONNO – osaaminen näkyväksi, näkymätön osaamiseksi -hanke käynnistyi keväällä 2021 ja päättyy joulukuussa 2022. Hankealueena on Lapin ja Meri-Pohjolan opistopiirit sekä Järvi-Saimaan kansalaisopiston ja Sipoon opiston toiminta-alueet. Hankkeen tavoitteena on kehittää opettajien ja opiskelijoiden osaamisperusteisuusajattelua niin, että opistoissa hankittu osaaminen tunnistetaan, tunnustetaan ja voidaan niin halutessa siirtää opintosuoritukseksi KOSKI-tietovarantoon, näyttää osaamisena oppimismerkein tai ideoida itse muu tapa näyttää oma osaaminen. Vapaan sivistystyön opinnoissa siirrytään oppiaine- ja opettamiskeskeisestä pedagogiikasta aitoon osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä mahdollistetaan opiskelijan elämän mittainen kehittyminen.

Pääset linkistä tutustumaan hankkeen kotisivuihin: https://sites.google.com/view/onno-hanke/etusivu

Ohjevideot osaamisperusteisuuteen

Kansalaisopistofoorumi

Osaamisperusteisuudesta vapaassa sivistystyössä saa tietoa myös Kansalaisopistojen liiton sivuilta (Kansalaisopistofoorumi) osoitteesta: https://peda.net/kol/foorumi.

Salasanan voit kysyä Henriltä: henri.piirainen(at)kansalaisopistojenliitto.fi

Oppaita osaamisperusteisuuteen

Pikaopas kansalaisopiston opettajalle osaamisperusteisen kurssin suunnitteluun sekä opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin (KoL 2022)
https://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2022/02/2022_pikaopas_kansalaisopiston_opettajalle.pdf

Kohti osaamisperusteisuutta: suuntaviivoja kansalaisopiston johdolle ja ylläpitäjälle (kansalaisopistojenliitto.fi) https://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2022/03/2022_kohti_osaamisperusteisuutta_suuntaviivoja_kansalaisopiston_johdolle_ja_yllapitajalle.pdf

Osaamisperusteisuus taiteen perusopetuksessa

Taiteen perusopetus liittyi mukaan 1.1.2023 osaamisperusteisuuteen. Nyt on mahdollista siirtää taiteen perusopetuksen opiskelijan suoritukset Koski -tietovarantoon. Lisätietoja OPH:n sivuilta: https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto.