ESKOA – EKOSOSIAALINEN SIVISTYSKÄSITYS KANSALAISOPISTOJEN ARJESSA

Hankkeen aikana selvitetään, mitä tarkoittavat ekososiaalinen sivistyskäsitys ja kestävä kehitys vapaassa sivistystyössä ja miten em. toimintaa voidaan kehittää tulevaisuudessa. Yhteistyökumppaneina ovat Iin kansalaisopisto, Jokihelmen opisto, Jokilatvan opisto, Kianta-Opisto, Kaukametsän opisto, Oulu-opisto, Porvoon kansalaisopisto, Sipoon opisto, Sotkamon kansalaisopisto ja Raahe-opisto.

Opistoille tehdään kestävään elämäntapaan liittyvä esiselvitys. Hankkeen toimintatapoihin kuuluvat myös monimuotoinen tiedotus ja informointi, työpajat, tapahtumat, digitaalisen ideakirjan toteuttaminen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan kansalaisopistoissa, yhteisen tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelman pohjan laatiminen ja oppilaitoksen oma toimenpidesitoumus organisaation kestävän elämäntavan mukaiseen toimintaan.

Opetushallitus myönsi valtionavustusta laadunkehittämishankkeelle 83 682 €.

Lisää ESKOA-hankkeesta blogissa.