Ekososiaalinen sivistyskäsitys kansalaisopistojen arjessa

Iin kansalaisopisto, Jokihelmen opisto, Jokilatvan opisto, Kianta-Opisto, Kaukametsän opisto, Oulu-opisto, Porvoon kansalaisopisto, Sipoon opisto, Sotkamon kansalaisopisto ja Raahe-opisto ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, jotka haluavat vaalia paikallista kulttuuria, edistää monikulttuurisuutta, ennaltaehkäistä syrjäytymisen vaaraa, huomioida tasa-arvon toteutumisen mahdollisuudet tulevaisuudessa, toteuttaa uudistavaa oppimista ja edistää sydämen sivistystä ESKOA -hankkeessa.

Meri-Pohjolan opistopiirin ESKOA-hankkeen painopistealueita ovat sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys, unohtamatta taloudellista ja ekologista kestävää kehitystä. Kaikki kestävän kehityksen osa-alueet pohjautuvat arvoihin, joissa korostetaan suvaitsevaisuutta, hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys antaa muun muassa henkilöstölle välineitä oman työn tukemiseen, omaan osaamiseen ja vahvuuksien näkyväksi tekemiseen.

Vuorovaikutus, kohtaaminen ja sosiaalinen yhteys ovat taitolajeja, joiden päivittäminen some-aikaan on tärkeää. Näin ehkäistään syrjäytymistä, syrjintää ja pahaa mieltä aiheuttavaa keskustelua. Opitaan ymmärtämään erilaisuutta ja keskustelemaan rakentavammin. Paikalliskulttuurin vaaliminen ja monikulttuurisuuden edistäminen ovat myös merkityksellisiä teemoja. Muun muassa tätä kaikkea on ekososiaalinen sivistyskäsitys.

Ekososiaalinen sivistyskäsitys tarkoittaa myös kestävää, ketterästi kehittyvää opetusta. Uudistava oppiminen ravistelee totuttuja ajatuksia ja toimintamalleja. Saadaan uudenlaisia kokemuksia oppimisen ilosta. Oppijan maailmasuhde uudistuu ja myönteinen muutos näkyy yhteiskunnassa, kohderyhmässä ja yksilön toiminnassa. Sivistyksellisen itseisarvon ja kulttuurituotannon hyvinvointia tuottavan vaikutuksen esille tuominen on huomionarvoista, varsinkin kun vuonna 2024 vietetään Sivistyksen teemavuotta.

Sivistyksen on sanottu olevan demokratian dynamo. Sivistys on arkista ja käytännöllistä: suhtaudutaan kunnioittavasti muihin, ollaan uteliaita uuden oppimiseen ja toimitaan yhteisen hyvän eteen. Sivistys kuuluu kestävään kehitykseen, koska se on elämistä ja olemista sopusoinnussa luonnon ja muiden ihmisten kanssa. Sivistys antaa voimaa toimia vastakkainasettelun tilanteissa ja puolustaa demokratiaa. Harrastaminen kansalaisopistoissa ja osallistuminen kulttuuririentoihin on tapa harjoittaa sivistystä: kokea osallisuutta ja vaikuttamista, ilmaista itseään ja pitää huolta omasta hyvinvoinnista.

ESKOA-hankkeessa profiloidutaan ekososiaalisesti kestäväksi vapaan sivistystyön oppilaitokseksi. Se tuo mukanaan uusia asiakasryhmiä opiston opiskelijoiksi ja lisää opiston toiminnan tunnettavuutta. Kansalaisopiston mahdollisuudet ja osaaminen elinvoimaisuuden edistäjänä tunnistetaan ja tunnustetaan. Myös osaamisperusteisuus ja opintopistekurssit ovat kestävän kehityksen mukaista toimintaa: kun suoritat kansalaisopistossa opintopistekurssin, voit osoittaa sillä osaamistasi esimerkiksi toisessa oppilaitoksessa tai työpaikalla, eikä sinun tarvitse uudestaan opiskella jo oppimiasi taitoja ja tietoja.

ESKOA -hanke käynnistyy syksyllä 2023 Opistotreffeillä 22.9. klo 10:00. Tule mukaan kuulemaan ja oppimaan lisää siitä, miten jokainen voi olla osa kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Virta kasvaa puroista ja hyvinvointi pienistä teoista.

Tervetuloa Opistotreffeille syyskuussa!