Vihdoinkin osaamisperusteisuus on myös osa vapaan sivistystyön opintoja!

Kansalaisopistojen toimintamuotoihin on elokuussa 2021 saatu mahdollisuus tarjota osaamisperusteisia kursseja. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisopistossa voidaan tarjota opintoja, joiden suoritusmerkintä voidaan viedä opintopolku.fi -rekisteriin. Taiteen perusopetuksen opintosuoritukset voidaan viedä huhtikuusta 2023 lähtien opintopolku.fi -rekisteriin.

Opintopistekursseja kannattaa tarjota, jotta opiskelijan osaaminen ja vahvuudet tulisivat paremmin esille ja kaikki opittu tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin. Hyvät, olemassa olevat kurssit ja ryhmät säilyvät. Lisätään vain kurssivalikoimaan mahdollisuus opiskella tavoitteellisesti ja saada suoritusmerkintä Oma opintopolku–palveluun.

Osaamisperusteisesti kuvattujen kurssien ja opintopistekurssien tarjoamiseen liittyy muutamia uusia asioita, jotka on juuri nyt uuden lukuvuoden ollessa suunnitteilla hyvä ottaa haltuun. Sinulla on mahdollisuus osallistua kursseille, joissa opitaan uutta ja samalla saadaan vertaistukea muiden opistojen osaamisperusteisuuteen liittyvistä tilanteista. Kursseja on tarjolla niin tuntiopettajille kuin rehtoreille ja kaikille siltä väliltä. Ilmoittaudu ja tule mukaan!

Osaamisperusteisuus, Koski-tietovaranto ja ePerusteet –palvelu Kurssi 1 on tarkoitettu opiston henkilökunnalle, esim. rehtoreille, suunnitteluopettajille, toimistosihteereille ja kaikille opettajille.

Kurssi sopii osaamisperusteisuudesta ja uusista käyttöjärjestelmistä kiinnostuneille ja niiden käyttöönottoa lähitulevaisuudessa suunnitteleville. Kurssi sisältää 2*45 min keskustelevaa opetusta, 2*45 min klinikka ohjausta ja 10 t itsenäistä työskentelyä. Sinulle parhaan kurssin ajankohdan voit valita samansisältöisistä kursseista. Kurssin jälkeen osaat suunnitella osaamisperusteisen kurssin ja tiedät, mitä tehdään ennen kuin kurssia voi tarjota opiskelijoille. Tervetuloa ilmoittautumaan!

ma 17.4.2023 klo 12.00–13.30 Ilmoittautuminen 14.4.2023 mennessä: http://dy.fi/quz

ti 25.4.2023 klo 12.00–13.30 Ilmoittautuminen 24.4.2023 mennessä: http://dy.fi/qus

ke 3.5 2023 klo 12.00–13.30 Ilmoittautuminen 2.5.2023 mennessä: http://dy.fi/qug

Osaamisperusteisuus, Koski-tietovaranto ja ePerusteet –palvelu Kurssi 2 on tarkoitettu opiston henkilökunnalle osaamisperusteisuuden jalkauttamiseen opiston toiminta-alueelle ja uusien järjestelmien käyttöönoton avuksi. Luodaan myös katseita tulevaisuuteen oppilaitoksen strategian avulla.

Kurssi sisältää 2*45 min keskustelevaa opetusta, 2*45 min klinikka ohjausta ja 10 t itsenäistä työskentelyä. Itsellesi parhaan kurssin ajankohdan voit valita kahdesta kurssivaihtoehdosta. Kurssin jälkeen osaat käyttää verkossa olevaa tietoa ePerusteet – palvelusta ja Koski – tietovarannosta ja suunnitella oman opiston käytäntöjä osaamisperusteisuuteen ja uusiin käyttöjärjestelmiin liittyen. Tervetuloa ilmoittautumaan!

18.4.2023 klo 12.00–13.30 Ilmoittautuminen 17.4.2023 mennessä: http://dy.fi/q16

26.4.2023 klo 12.00–13.30 Ilmoittautuminen 25.4.2023 mennessä: http://dy.fi/q1x

Koulutukset toteutetaan Microsoft Teams-välitteisesti. Ilmoittautujille lähetetään osallistumislinkki kurssia edeltävänä päivänä. Lisätietoja www.meripohjolanopistopiiri.fi , Tarjalta tarja.takala-hotti@eduouka.fi ja Sarilta sari.sotaheimo@ouka.fi. Koulutukset järjestää Meri-Pohjolan opistopiirin Jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa JODY – hanke. Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA.