TAIVAS-hankkeen materiaaleja

TAIVAS-hankkeen Google Classroom opetusmateriaalit ja kurssit:

Lisätietoja Google Classroomista löytyy täältä.

Diktaatit
Diktaatit ovat rytmi- ja säveltapailutehtäviä. Tehtävien rytmejä ja melodioita voi kuunnella ja kirjoittaa ylös, jonka jälkeen ne voi tarkistaa oheisista nuotinnoksista. Diktaattiharjoituksia voi tehdä jokainen, joka osaa lukea ja kirjoittaa nuotteja ja joka haluaa kehittää omaa sävelkorvaansa ja rytmitajuansa.
Opettaja Niko Kuusela

Musiikin teoria ja hahmotus 2
Google Classroom -alustalle hahmoteltu verkkomateriaalia muha (mupe) 2 -kurssin sisällöistä. Tällä hetkellä sisältö keskeneräinen, tätä saa halutessaan jatkojalostaa eteenpäin. Tavoitteena olisi saada alustalle toimiva kurssi etäkäyttöön ja myös lähiopetuksen lisämateriaaliksi. Kurssilla voi olla useita tekijöitä/opettajia esim. opettajan kiinnostuksen ja osaamisalueen mukaan. Opettaja Leila Jyväsjärvi.

Islantilaisneule
Opettaja Sirpa Juusola

Ompelukurssi – Vaatteen valmistus
Sähköiset ohjeet vaatteen valmistuksen ompelukurssille. Kurssi on suunnattu nuorille ja aikuisille ompeluharrastajille, jotka ovat mukana opiston ompelukursseilla. Kurssi tukee opetusta oppitunneilla ja materiaali on saatavilla myös kotona viikoittaisten tapaamisten välillä. Opettaja Karolinaa Paakkonen

MPO kielet
Opettaja Minna Hukkanen & Eeva Kilpeläinen

TPO kuvataiteen teemaopinnot ja TPO kuvataide 1-5
Classroomiin on luotu taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän kuvataiteen oppimateriaalien jakamisen alustat. Ne ovat tarkoitettu tpo kuvataidetta opettaville opettajille oppituntien suunnittelun avuksi. Oppimateriaalialustoja on yhteensä kuusi, niin että perusopinnot on jaettu viiteen eri alustaan ja teemaopinnot ovat yhdellä alustalla. Alustojen sisältö noudattaa Meri-Pohjolan opistopiirin taiteen perusopetuksen kuvataiteen opetussuunnitelmaa. Jokainen alusta on jaettu opetussuunnitelmassa oleviin opintojaksoihin ja tehtävät niiden alle. Jokaisessa tehtävässä on määritelty sen arvioitu kesto oppitunteina, sisältö, tavoitteet, materiaalit, tekniikka, arviointi sekä taiteidenvälisten tehtävien kohdalla taideaine mitä tehtävässä on tarkoitus kokeilla. Opettajan on helppo suunnitella oppituntejaan niin, että kaikki tavoitteet ja sisällöt tulee käytyä kaikkien seitsemän opintokokonaisuuden aikana läpi. Tehtäviä suunnitellaan ja luodaan alustoille yhdessä Meri-Pohjolan opistopiiriin kuuluvien eri opistojen kuvataiteen opettajien kanssa, tavoitteena saada toisilta tukea ja ideoita omaan työhön. Opettaja Niina Ollanketo


TAIVAS-hankkeen verkoston tiimit:

Kässätiimi
Kässätiimiin ovat tervetulleita kaikki opistopiirin kässäopet! Taapaamisten tarkoitus on verkostoitua sekä jutella ajankohtaisia asioita ja jakaa osaamista toinen toisillemme. Ensimmäisessä tapaamisessa katsomme ja opettelemme miten valokuvia tallennetaan teamsissä kansioon niin että kaikki voivat niitä käyttää. Lisäksi juttelemme siitä millaisia materiaaleja haluamme jakaa ja mitkä olemme itse kokeneet hyödyllisiksi, joista myös toiset hyötyisivät. Mietimme myös mikä on kätevin tapaa jakaa materiaaleja ja helppo! Ensimmäisillä kerroilla Anu Junes-Kähkölä ja Paula Moisala toimivat mentoreina mutta jatkossa tapaamiset ovat hyvin vapaamuotoisia. Opettajat Anu Junes-Kähkölä: anu.junes-kahkola@eduouka.fi & Paula Moisala: paula.moisala@eduouka.fi
Liity tiimiin tästä.

TPO kuvis
Tavoitteena on ollut tpo kuviksen verkostossa luoda oppimaateriaalipankki opettajien työn avuksi ja tueksi. Kaikki halukkaat opettajat voivat luoda itsenäisesti google clasroom alustalle omia oppimateriaaleja ja jakaa niitä toisille opettajille. Verkosto on sitä varten, jos opettajalla tulee kysyttävää materiaalin luomiseen liittyen, voivat toiset opettajat auttaa.
Opettaja Niina Ollanketo: niina.ollanketo@eduouka.fi
Liity tiimiin tästä.

MPO kielet
Opettaja Minna Hukkanen & Eeva Kilpeläinen
Liity tiimiin: Ota yhteyttä opettajaan.